Adet Döngüsü

Adet Döngüsü

Adet (mensturasyon) kadının âdetinin ilk gününden bir sonraki adetten önceki güne kadar olan periyodik döngüsüdür. Düzenli adet döngüsü vücudun sağlıklı olduğunun önemli bir belirtisidir. Vücud her ay normal bir gebeliğin olması için hazırlk yapar. Ortalama 28 gün olup 21-35 günlük periyodlar yetişkinlerde ve 21-45 günlük periyodlar ergenlik döneminde normal olarak değerlendirilir. Hormonlardaki artış ve azalış periyodları adet döngüsünü kontrol eder.

Adet döngüsü 2 bölüme ayrılır. Kanamanın ilk gününden yumurta çatlayana kadar (ovulasyon) olan döneme foliküler faz ve ovulasyon ile sonraki adet başlangıcına kadar olan döneme luteal faz denir. Luteal faz sağlıklı bütün kadınlarda 14 gün sürer. Foliküler fazın uzunluğu adet döngüsünün uzunluğunu belirler. Foliküler faz 7 gün ise 21, 14 gün ise 28 ve 21 gün ise 35 günde bir adet görülür.

  • Âdetin başlaması ile birlikte endometrium tabakası dökülür. Kanam ortalama 5 günde biter.
  • Kanamanın bitmesini takiben Östrojen hormonu etkisi ile endometrium yeniden büyümeye başlarken yumuralıklardan foliküller büyümeye başlar.
  • Bu dönemden sonra foliküllerden sadece bir tanesi (nadiren birden fazlası çift yumurta ikizlerinde olduğu gibi) seçilerek büyümeye devam ederken diğer foliküller küçülerek kaybolur. 
  • 7-14. günlerde seçilen folikül büyüyerek olgunlaşır. Rahim duvarı kalınlaşır.
  • 14. gün civarı ovülasyon olur. Yani olgunlaşan yumurta overden dışarı atılır. Kalınlaşan rahim duvarı ovulasyondan sonra overde kalan korpus luteum denilen dokudan salgılanan progestoren hormonu sayesinde döllenen yumurtanın yerleşebilmesi için besin ve kandan zengin hale gelir.
  • Overden ayrılan yumurta tüplerin fimbrial ucu sayesinde tüp içine alınır. Yumurtanın ömrü bir gündür. Eğer yumurtlamadan önce ortamda sperm varsa (son 3 gün içinde olan bir ilişkiden) ya da ovulasyondan sonraki ilk 24 saat içinde ilişki olursa yumurta döllenebilir.
  • Daha sonraki bir hafta içinde oluşan embryo tüpten ilerleyerek rahim içine gelir. Uygun şartlar oluşursa rahim içine tutunur ve gebelik başlar.
  • Gebelik olmazsa ovulasyondan 12 gün sonra korpus luteum progestreron hormonu salgılamayı durdurur vre 2 gün sonra kanama ile birlikte bu adet sona erip yenisi başlar.

adet-dongusu